Uppdrag
Ombyggnad / Renovering

Adress
Sibeliusgången 4 och 8

Ursprungsarkitekt
Åke Ahlström & Lars Bryde

Byggnadsår
1974

Ombyggnadsår
2013

Ansvarig
Anna Kolte

Beställare
Svenska Bostäder