Uppdrag
Om- och tillbyggnad

Adress
Textilvägen/Hammarby allé

Byggnadsår
1937, 1946
Kulturklassning
Gulklassat

Ombyggnadsår
2006-2007

Ansvarig
Per Ahrbom / Anna Kolte

Beställare:
Ljungberggruppen