Uppdrag
Detaljplaneändring, detaljplanskiss
Adress
Näckströmsgatan 1
Ursprungsarkitekt
T. Stenberg och E. Lallerstedt

Kulturklassning
Grönklassat

År
2009
Beställare
Vasakronan