Uppdrag
Förstudie
Adress
Tegelbacken, Stockholm
Projektår
2014

Ursprungsarkitekt
Ernst Stenhammar, (tillbyggnad Sven Markelius)
Ansvarig arkitekt
Gunnar Hellman
Beställare
Statens fastighetsverk