Uppdrag
Ombyggnad

Adress
Brinellvägen 23

Ombyggnadsår 
2009

Ansvarig
Bosse Ericson

Beställare
Akademiska Hus