Uppdrag
Ombyggnad

Adress
Fredsgatan 2

Ursprungsarkitekt
Ernst Jacobsson

Byggnadsår
1870

Kulturklassning
Blåklassat

Ombyggnadsår
2006

Ansvarig
Anna Kolte

Beställare
Statens Fastighetsverk