Uppdrag
Parallellt uppdrag
Projektår
2001

Ansvarig
Gunnar Hellman
Beställare
Specialfastigheter