Uppdrag
Ombyggnad för ny motionslokal

Adress
Riddarholmen
Ursprungsarkitekt
Okänd

Byggnadsår
1842 och 1855

Ombyggnadsår
2020
Kulturklassning
Statligt byggnadsminne
Ansvarig
Johan Ahnborg

Beställare
Statens fastighetsverk