Uppdrag
Förstudie

Adress
Peter Myndes Backe/Götgatan

Ursprungsarkitekt
Nicodemus Tessin d.ä.

Byggnadsår
1600-

Kulturklassning
Byggnadsminne

Ombyggnadsår
2010

Ansvarig
Per Ahrbom

Beställare
Kulturförvaltningen