Uppdrag
Parallellt uppdrag
Adress

Textilgatan/Virkesvägen, Stockholm
Projektår

2015

Kulturklassning
Grönklassat
Ansvarig
Paul Kvanta

Beställare
Fabege