Uppdrag
Parallellt uppdrag
Adress

Textilgatan/Virkesvägen, Stockholm
Projektår

2015

Ansvarig
Paul Kvanta

Beställare
Fabege