Uppdrag
Vårdprogram

Adress
Drottninggatan/Strömgatan

Projektår
2022-2023

Ansvarig
Paul Kvanta

Beställare
Statens fastighetsverk