Uppdrag
Vårdprogram Gamla Riksdagshuset
Adress
Birger Jarls torg 5 och Södra Riddarholmshamnen 19 och 21, Stockholm

Projektår
2017
Ansvarig
Johan Ahnborg
Beställare
Statens fastighetsverk