Uppdrag
Vårdprogram Kammarrättens hus
Adress
Birger Jarls torg 13, Stockholm

Projektår
2013
Ansvarig
Johan Ahnborg
Beställare
Statens fastighetsverk