Centralstaden – parallella uppdragen avgjorda

Jernhusens parallella uppdrag för Centralstaden, centralstationsområdet i Stockholm, där vi deltagit i Team KCAP/Neutelings Riedijk Architects/Arcadis/Ahrbom & Partner/Landskapslaget/Iterio, är nu avgjort med Team Foster + Partners/Marge arkitekter/Thornton Tomasetti/Ramböll/LAND arkitektur/Wenanders byrå/TAM Group som vinnare. Uppdragen genomfördes i samarbete med Stockholms stad och Trafikverket. Vi tackar för en god match och gratulerar vinnarna.

Järnvägsområdet fungerar idag som en barriär och stationsområdet upplevs som ödsligt och oattraktivt. Vårt holländsk-svenska multidisciplinära team föreslog en omvandling av området till en destination, ett vardagsrum för staden. Vi har formgivit ett välkomnande finmaskigt nätverk av offentliga rum i tre nivåer, utomhus och inomhus. Området är tänkt för en blandad användning med varierad arkitektur, med en stark urban känsla kombinerad med grönska och vatten. Målet är ett inspirerande, funktionellt och tydligt transportnav med ett mångfacetterat program med handel, gastronomi och kultur – en inbjudande port till staden.

Gatunätet i den historiska stadskärnan dras vidare över området för att binda samman staden över järnvägsspåren. Två starka visuella axlar från norr till söder som utgår från den befintliga järnvägsdalen är centrala i utformningen. En axel blickar från Terminalslingan söderut genom nya Galleria Klara mot Riddarholmen och Riddarholmskyrkans gjutjärnsspira. Den andra axeln förlänger Nils Ericsons torg norrut genom den nya upphöjda Gröna dalen. De trafikerade gatorna förvandlas till sammanbindande, bilfria offentliga platser. Klara torg blir ett nytt centralt torg på platsen för Klarabergsviadukten, och Nils Ericsons plan omvandlas till stadens balkong för kultur och fritid med en strålande utsikt över Stockholms stadshus, den historiska stadskärnan och Riddarfjärden.

Gammalt och nytt möts kring den befintliga stationsbyggnaden och centralhallen, genom vilken den centrala axeln får förbinda det nya grönare Centraltorget med Galleria Klara och de nya stationsfunktionerna. Nya byggnader har anpassats i höjd för att bevara siktlinjer, för att släppa ned solljus och för anpassning till omgivningens skala. Mot Riddarfjärden hålls den nya arkitekturen medvetet låg för att integrera projektet i den befintliga stadsbilden mot Riddarfjärden och för att respektera den ursprungliga stationsbyggnaden, centralhallen och stadshuset.

Beställare: Jernhusen
Program: 150 000 m2 BTA för ny stationsbyggnad, handel, kontor, bostäder m m
Tid: 2021
Designteam:
KCAP, Rotterdam NL
Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam NL
Arcadis, Amersfoort NL
Ahrbom & Partner, Stockholm
Landskapslaget, Stockholm Iterio, Stockholm