Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_01
Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_02
Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_03
Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_04
Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_05
Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_06
Ahrbom_Partner_Labbet_NRM_Foto Johan Eldrot_07

Labbet


Ombyggnaden av Naturhistoriska riksmuseets södra flygel är ett av många projekt som Ahrbom & Partner har genomfört inom ramen för vårt husarkitektuppdrag, som varade mellan 2009 och 2018.

 

Arbetet med lokaler för den nya familje-, barn- och skolverksamheten ”Labbet” påbörjades 2017 och projektet invigdes i februari 2020. Det centrala rummet har utformats som en stor ateljé med möjlighet till en mängd kreativa uttrycksformer. Denna inhyser även digital utrustning, monterade djur, mikroskop och ombyggda arkivskåp. I Labbet kan besökaren fördjupa sitt museibesök genom interaktiva aktiviteter och möten med experter.

 

Förutom den stora ateljén består Labbet även av läro- och labbsalar utformade för kurser och workshops. I nära anslutning till både ateljén och lärosalarna finns en wc-grupp, vars dämpade belysning och mörka färgsättning för tankarna till de klassiska museisalarna och dess svagt upplysta montrar. Här huserar bland annat två bortglömda, monterade giraffer som hittades under inventeringsarbetet.

 

I arbetet med inredningen har vi till stor del återanvänt befintlig inredning från olika delar av museet. Ombyggda arkivskåp fungerar exempelvis som vitrinskåp med belysning, i vilka utställningsföremål kan visas upp. God akustik och högkvalitativ ljussättning har varit ledord i arbetet med denna unika museilokal med hög takhöjd och stora ljusinsläpp.Uppdrag: Ombyggnad och inredning av NRMs verksamhet Labbet

Ursprungsarkitekt:Axel Anderberg

Byggnadsår: 1916

KulturklassningStatligt byggnadsminne

Ombyggnadsår: 2020

Ansvarig: Gunnar Hellman. Inredning: Clara Lindencrona

Beställare: Statens fastighetsverk. Inredning: Naturhistoriska riksmuseet

Foto: Johan Eldrot