Medelhavsmuseet-1
Medelhavsmuseet-2
Medelhavsmuseet-3

Medelhavsmuseet

Ursprungsarkitekten Ernst Jacobsson skapade 1870 bankpalatset för inteckningsbanken på grunden av Gustav Horns palats från 1642. Förenkling av fasaden av Hakon Ahlberg 1934.


Ombyggnaden syftade till att förbättra museets servicefunktioner; entré, hiss, butik och toaletter. Det tidigare, något snåriga, entréförhållandet har förbättrats och ett nytt glasparti ger redan från entrén besökaren direktkontakt med den stora utställningshallen.


Butiken har fått stora ytor i ett attraktivt hörnläge. Interiören hämtar inspiration från Medelhavsregionen med ljusa marmorgolv och turkosa väggar. För butikens inredning har Mattias Lind / White svarat.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Adress: Fredsgatan 2

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Ernst Jacobsson

Byggnadsår: 1870

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2006

Ansvarig: Anna Kolte

Handläggare: Anna Kolte

Beställare: Statens Fastighetsverk

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AHRBOM & PARTNER  -  SKEPPSBRON 44  -  BOX 1251  -  11182 STOCKHOLM  -  TEL. 08-203550  -  EPOST@AOP.SE  -  WWW.AOP.SE