Nytt fotbollscenter i före detta lagerbyggnad

På uppdrag av Skills Academy har Ahrbom & Partner ansvarat för ombyggnaden av en före detta lagerbutik i Sickla till ett inomhusfotbollscenter med fokus på barn och ungdomar. Skills Academys verksamhet bygger på den amerikanska träningsmetodiken Toca, som lanserats i Sverige genom fotbollsikonen Anders Svensson. Verksamheten fokuserar på fotbollsspelarens individuella utveckling genom nya träningsverktyg som bollutkastarmaskiner och så kallade smart targets.

Byggnadens pelarstomme möjliggjorde rivning av alla innerväggar, vilket skapade förutsättningar för anpassning till den nya verksamheten. I lokalen finns nu sex fotbollsstudios med konstgräs, ett gym för prehab/rehab, omklädningsrum, reception, café, personalutrymmen, event- och konferensrum och behandlingsrum.

”Att få jobba med Skills Academy som bidrar till att aktivera ungdomar genom idrott och lek har varit både meningsfullt och roligt. Den största utmaningen i projektet var att optimera den begränsade ytan och skapa ett naturligt flöde i lokalen samt åskådar- och samlingsplatser som interagerar med verksamheten”, säger Christian Eriksson, handläggande arkitekt.