Per Ahrbom får Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2022

Ahrbom & Partners grundare Per Ahrbom har tilldelats Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2022 för sitt mångåriga och betydelsefulla arbete med många av Stockholms ikoniska byggnader. Samfundet S:t Erik bildades 1901 i syfte att verka för värdefulla miljöer i Stockholm och tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling. Prisutdelningen skedde i anslutning till det högtidliga årsmötet i Börshuset i Gamla Stan.


Juryns motivering:
”För att han i en rad av Stockholms märkesbyggnader utfört renoveringar med respekt för ursprungliga kvaliteter, ofta i kombination med skickligt utförda tillägg som underordnar sig den befintliga byggnaden och som samtidigt har hållbarhet i fokus. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Stockholms Rådhus, KTH:s bibliotek och Skatteskrapans omvandling till studentbostäder har Per Ahrbom tillsammans med sina medarbetare skapat goda miljöer för dagens och framtidens stockholmare. För Kulturhuset, som han en gång varit med om att rita, och nu varit ansvarig arkitekt för den nyligen avslutade renoveringen har ”bara det som behöver ändras” åtgärdats. Per Ahrboms uthålliga gärning visar hur betydelsefull en modig och kompetent arkitekt är för att en byggnads särpräglade arkitektur ska fortleva i förändringen.”