Skrapan galleria

Skrapanprojektet består av flera olika delar; ny galleria, kontor, studentbostäder, bostäder, restaurang och skybar. Paul Hedqvists 50-talsanläggning har kompletterats med ett bostads- och affärshus söder om Skrapan, en ny entrébyggnad i glas mot Götgatan, samt en skybar på toppen.

Gallerians tre torg

Den nya gallerian inryms både i de ursprungliga och de nybyggda delarna. Gallerian, med sin mix av mode, media och sport, är uppbyggd kring tre torg; Entrétorget mot Götgatan – hela anläggningens centrala rum med café och entré till höghuset, Lilla torget, också i gatuplan och med egen entré från gatan, samt Mediatorget med servering och demoyta för teknikprodukter.

Återställande till originalskick

Den väldiga omvandlingen till trots, fanns en högt ställd ambition att återställa Skrapans centrala rum till så nära originalskick som möjligt. I allmänhetens hall frilades betongstommen med sin högklassiga yta och rummet fick tillbaka sitt ursprungliga överljus. I de nybyggda delarna valdes material som stämmer med Skrapans grundidéer om sparsamhet och enkelhet, men precision i utförandet. De tongivande materialen är glas, aluminium och terazzo.

Adress
Götgatan 78
Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Paul Hedqvist

Byggnadsår
1959
Ombyggnadsår
2004-2007
Team
Per Ahrbom, Bosse Ericson, Jasmina Jovanovic, Ulrik Blomqvist, Pia Ölvebro, Julijana Nyhaga

Kontaktperson
Per Ahrbom
Beställare
Svenska Bostäder
Projektledning
Christer Danielsson
Fotograf
Åke E:son Lindman