A Working Lab Universum

På Umeå Campus har Akademiska Hus vidareutvecklat sitt coworking-koncept A Working Lab. Ahrbom & Partner fick förtroendet att skapa en ny stimulerande miljö i det gamla Universumhuset.

En dynamisk coworking-miljö

A Working Lab – AWL – är Akademiska Hus nationella coworking-koncept som syftar till att knyta samman Sveriges campus genom att erbjuda en dynamisk plats för samverkan mellan forskare, studenter, företag och offentliga aktörer. Ahrbom & Partner har sedan tidigare ansvarat för utvecklingen av AWL Campus Solna och hösten 2021 slog AWL upp dörrarna till sina nya lokaler i Universumhuset på Umeå campus. Vi har tagit fram inredning och arbetat med ombyggnaden av de nya lokalerna.

Universumhuset var den tredje byggnaden som uppfördes vid universitetsdammen på Umeå campus och stod klar 1970. Idén var en central byggnad där såväl studentkår som allmänhet kunde mötas. 1988 byggdes Aula Nordica – en konsert och konferenslokal med plats för drygt 1000 besökare – som 1997 byggdes om och till. I september 2006 återinvigdes Universumhuset efter omfattande renoveringar.

Specialritade möbler skapar identitet

I nära dialog med beställaren har vi implementerat behov och önskemål efter de lokalmässiga förutsättningarna. Vi tog tidigt fram ett rumsfunktionsprogram, som sedan låg till grund för en lättorienterad och flexibel planlösning. Verksamheten, som både innefattar publika och icke publika delar, behöver fungera lika bra vid dagligt arbete som under evenemang, utan att funktionaliteten hos någon av dem påverkas.

Inredningen utgör en helhet där olika lager som funktion, färgsättning, belysning och materialitet samverkar med varandra. För att skapa identitet och dynamik har en rad möbler ritats specifikt för projektet, exempelvis bord i pentryn, stora samlingsbord, soffbord, förvaringsskåp och sidomöbler.

Effektiv användning av ytor

Genom att dela på funktioner som pentry, mötesrum, kopiering och aktivitetszoner har de enskilda AWL-medlemmarna tillgång till ett stort utbud av funktioner som de annars kanske inte haft möjlighet att nyttja. Det underlättar också nya samarbeten och ett mer effektivt användande av de ytor som tidigare stod outnyttjade.

Adress
Universums gränd 8, Umeå
Uppdrag
Inredning och ombyggnad av kontorslokaler och coworkingytor
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Lennart Lundström

Byggnadsår
1970
Ombyggnadsår
2019-2021

Bruttoarea

1100 m²
Team
IA: Emilia Öster, Annie Wallér, Isabelle Pohjanen, Hannes Tennberg

A: Julijana Nyhaga, Frank Bellini, Pär Ahlbom, Ninna Pihl, Sara Galar

Kontaktperson
Annie Wallér
Beställare
Akademiska Hus
Fotograf
Johan Eldrot