Avida

I nära samarbete med beställaren har vi skapat ett
dynamiskt kontor med stora möjligheter till sociala
möten.

Kontor centralt på söder

När kreditmarknadsbolaget Avida skulle flytta till nya lokaler i kontorshuset Fatburen på Södermalm fick vi förtroendet att rita inredningen. Projektet har innefattat ombyggnad av mötesrum och pentry, nya ytskikt i mötesrum, ny receptionsdisk, lös inredning och miljöbelysning. För att hushålla med både materiella och ekonomiska resurser har viss inredning återbrukats. De möbler som inte var möjliga att använda i den nya kontorsmiljön har skänkts till välgörande ändamål.

Ett hus med många möjligheter

Kv Fatburssjön utgörs av en före detta fabriksbyggnad från 1933, som idag fungerar som kontorshus – Fatburen. Byggnaden har generösa takhöjder, stora glaspartier och en konstruktion som medger mycket flexibla planlösningar för hyresgästerna. Med hjälp av kontrastverkan i kulörer, material och ljussättning har vi åstadkommit zonindelningar och rumsligheter anpassade efter Avidas verksamhet och behov.

Samskapande process

För att identifiera behov, arbetssätt, identitet och kultur inleddes arbetsprocessen med ett antal workshops tillsammans med beställaren. Resultaten från dessa tillfällen har vi sedan översatt i miljöer och inredning där materialval, kulörer och lösningar har valts i dialog med Avida. Den samskapande arbetsprocessen, där vi genom fysiska möten får möjlighet att diskutera material och lösningar, ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar inredning.

En social arbetsplats

Vi tror att möjligheter till socialt umgänge är en viktig del av framtidens kontorsmiljöer, vilket går helt i linje med Avidas identitet och kultur. För att främja detta har vi därför skapat flera miljöer för spontana och öppna möten och pauser, där pentry och lounger är centralt placerade. I övrigt består kontoret av kontorsplatser uppdelade avdelningsvis med tillhörande resursrum, såsom tysta rum, samtalsrum och förvaringsutrymmen. Kontorsrummen ligger tillsammans med mötesrummen i direkt anslutning till entrén vilket skapar en intern och en extern del.

Uppdrag
Inredning kontor
Adress
Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm
Byggnadsår
1930-1933, 2005
Ursprungsarkitekt
Eskil Sundahl och Erik Rockström, KF, Ombyggnad Wingårdhs

Ombyggnadsår
2022
Lokalarea
Ca 1300 m²
Team
Maria Angantyr, Emma Kruuse

Kontaktperson
Maria Angantyr
Beställare
Avida
Fotograf
Johan Eldrot