Bibliotek Plattan & Kulturhusets huvudentré

I den nya huvudentrén möter bibliotek, restaurang och butiker besökarna i en generös gest och skapar en tydligare och öppnare relation till Sergels torg.

Ny huvudentré med bibliotek, restaurang och butiker

I plan K1, som ligger i nivå med Sergels torg, har Ahrbom & Partner utvecklat Kulturhusets nya huvudentré med en stor informationsdisk och det nya Bibliotek Plattan som även inrymmer galleri och läsescen. Här har också skapats en barnvagnsparkering för kulturhusets alla barnvagnsbesökare, butikslokaler och restaurang Kulturhuset Stories i ett öppet sammanhang. De allmänna toaletterna har byggts om till ett gemensamt ovalt förrum varifrån ett flertal små wc, skötrum samt tillgängliga wc kan nås.

Öppen planlösning ger ökade flöden

Kontakten mellan husets östra och västra delar har öppnats upp genom att den mörka korridorliknade passagen rivits och ersatts med ett ljust och öppet rumssamband, som också erbjuder nya spännande verksamheter. De nya funktionerna ryms till stor del inom den öppna planlösningen och en ursprunglig tillgänglig entré till Klarateatern har därmed kunnat öppnas upp. Restaurangen har fått en egen sommarentré i fasad mot torget samt en uteservering på Plattan.

Stärkt koppling till Sergels torg

Ombyggnaden har syftat till att vitalisera hela Kulturhusets bottenvåning, samt att ge Kulturhuset en generös och öppen huvudentré direkt ut mot Sergels torg. Huset ritades ursprungligen av Peter Celsing som vann tävlingen om ett nytt Kulturhus vid Sergels torg i Stockholm 1966. Kulturhuset byggdes i etapper och stod klart att tas i bruk i sin helhet 1974. På plan K1 fanns från start 1971 fram till 1990 den välbesökta och uppmärksammade Läsesalongen med bl.a. tidskrifter, musiklyssning och sagogropar för barn.

Adress
Sergels Torg
Uppdrag
Ombyggnad, inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing
Byggnadsår
1974
Kulturklassning
Blåmärkt

Ombyggnadsår
2010
Bruttoarea
2000 m²
Team
Per Ahrbom, Julijana Nyhaga, Clara Lindencrona
Kontaktperson
Per Ahrbom

Beställare
Stockholms Fastighetskontor
Hyresgäst
Kulturhuset
Projektledning
KNSS projekt AB 
Fotograf
Mats Adsten