Bromma Blocks galleria

Efter vinst i en inbjuden tävling fick vi uppdraget att ta fram interiör gestaltning för Bromma Blocks framtida galleria, med en tillbyggnad på ca 26 000 m². Ett gediget visionsarbete låg till grund för vårt förslag som utgjordes av en stadskärnelik mötesplats med fokus på idrott, hälsa och skönhet, ett brett serviceutbud och butiker.

Inredning med variation och kontraster

För att åstadkomma variation och kontraster mellan puls och myller, lugn och avkoppling, föreslog vi en stor bredd i materialval, kulörer och form samt en varierad belysning. Inspiration hämtades dels från äldre hangarer i närområdet ritade av Paul Hedqvist, dels från Stockholm innerstads karaktäristiska fasadkulörer. Ytterligare en influens har varit Stockholmsutställningen 1930, funktionalismens genombrott i Sverige och dess idé om att skapa en miljö för den moderna människan; en modernistisk arkitektur som samexisterar med den äldre bebyggelsen, anpassad efter människors behov.

Skalbara typlösningar

Gestaltningskonceptet innefattar allt ifrån val av golv, väggar, tak i alla publika ytor och utformning av butiksfronter, glaspartier, wc, familjerum, hissar, möblering av lounger till tillfälliga paviljonger, växtlighet, skyltar, färgsättning av parkeringshus, val av konst och miljöskapande ljud för allmänna ytor. Varje del har en skalbar typlösning med ritning, beskrivning och illustrationer. Som en del i projektet tog vi också fram en designmanual för hyresgäster med information och handfasta anvisningar.

Förändrade förutsättningar
Projektet avslutades då gallerian fick en ny förvaltare som tog beslut att tillfälligt pausa processen.

Uppdrag
Inredning, vinst i tävling
Projektår
2019
Beställare
Vencom Properties

Team
Maria Angantyr, Erik Brandhorst,
Pernilla Remröd, Sara Galar,
Gunnar Hellman

Kontaktperson
Maria Angantyr
Bild
Bild 1, 2 & 4: Mats Holmberg