Centralposthuset

Ferdinand Bobergs och Franz Gustaf Dahls väldiga borg på Vasagatan har genomgått en totalrenovering och är nu hem för två statliga departement. Stor vikt har lagts vid att avtäcka det gamla centralposthusets ursprungliga kvaliteter och att tillmötesgå samtidens krav på säkerhet, tillgänglighet och orienterbarhet med bibehållen respekt för byggnadsminnet.

Nationalromantisk borg

Centralposthuset på Vasagatan är sedan i maj 2008 hem för Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet och delar av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Den väldiga borgen med plan av Franz Gustaf Dahl och fasader av Ferdinand Boberg hör till den svenska nationalromantikens höjdpunkter. Huset består av sju huskroppar organiserade kring fyra gårdar, varav två är överglasade. En stor del av vårt arbete har utgjorts av att skapa överblick och orienterbarhet i den något labyrintiska interiören.

Ny förbindelse i Boberghallen

Byggnadens mest kända rum – Boberghallen (posthallen) – står efter ombyggnaden i förbindelse med en ny konferensavdelning i källarplanet. Två igensatta öppningar, ursprungligen gårdsrum, har tagits upp och därmed har en vertikal öppenhet mellan källaren och entréplanet skapats.

I projektet har vi strävat efter ett konsekvent användande av ett fåtal material som natursten/klinker, linoleum, cederträ, glas och stål. Ombyggnaden av Centralposthuset är Statens Fastighetsverks största projekt hittills.

Adress
Vasagatan / Mäster Samuelsgatan
Uppdrag
Ombyggnad och restaurering
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Ferdinand Boberg & Franz Gustaf Dahl
Byggnadsår
1903

Kulturklassning
Byggnadsminne
Ombyggnadsår
2005-2008
Bruttoarea
40 000 m²
Team
Gunnar Hellman, Paul Kvanta, Pär Ahlbom, Bo Svedenhag, Elisabet Wallström, Erika Despres, Marie Eklund, Hans Annefelt, Moulienne Giesecke, Urban Asklund, Andreas Hadmyr, Sven Ahnborg, Ann-Charlotte Ahrbom, Mats Holmberg

Kontaktperson
Gunnar Hellman
Lös inredning
Reflex Arkitekter
Beställare
Statens fastighetsverk
Hyresgäst
Regeringskansliet
Projektledning
Hifab AB
Fotograf
Åke E:son Lindman