Charkuteristen 5

Ralph Erskines pärla i Slakthusområdet har genomgått en varsam renovering och blivit en modern kontorsbyggnad med bibehållna originalkvaliteter.   

Blåmärkt byggnad renoverad för framtiden

Den blåmärkta industri- och kontorsfastigheten Charkuteristen 5 i Slakthusområdet ritades av Ralph Erskine och hans medarbetare Yngve Fredriksén och stod färdig 1955. Byggnaden, som beställdes av Möller & Co, ritades för kontor, lager av kolonialvaror, kafferosteri och bananmogningsrum. Kontorsdelen i sex plan är konstruerad i så kallad curtain-wall-teknik, som var relativt ny för tiden, och har en öppen pelarplanlösning med synlig betongstomme. Byggnaden har en båtformad mittdel och uppvisar en materialrikedom som är typisk för Ralph Erskine. Som ett led i den pågående utvecklingen av Slakthusområdet fick Ahrbom & Partner i uppdrag av Castellum att ansvara för en tillpassning av kontorsplanen för samtiden och framtiden.

Varsam modernisering

De sex kontorsplanen har genomgått en genomgripande men varsam modernisering och uppdaterats till dagens krav på bland annat ventilation och tillgänglighet. Lokalerna har delats in flera mindre delar, vilket möjliggör fler separata hyresgäster. En interntrappa mellan plan sex och sju har ersatts av en förlängning av den skulpturala spiraltrappan i huvudtrapphuset. Byggnaden har fått flera nya pentryn och WC-paket samt ett antal nya fönster enligt önskemål från fastighetsägaren – allt i nära samarbete med byggnadsantikvarie för att bevara husets originalkaraktär och kvaliteter.

Noggranna materialval

Utifrån en övertygelse om att gedigna material och flexibla lösningar skapar en långsiktighet och hållbarhet har alla nya val baserats på befintliga material. Inredningsdetaljer i teak har restaurerats och kompletterats. Terrazzogolv har kompletterats med nya platsgjutna golvytor i terrazzo. Dörrhål i tegelväggar har satts igen med befintliga tegelstenar som tagits från väggar som rivits. Nya radiatorskydd har projekterats med inspiration från de ursprungliga, vars livslängd var uppnådd. Sammantaget har Erskines 50-talsklassiker återfått både sin fulla funktionalitet och sin arkitektoniska prakt – en gammal pärla i nytt skimmer.

Uppdrag
Renovering, ombyggnad
Adress
Hallvägen 21, Stockholm
Ursprungsarkitekt
Ralph Erskine och Yngve Fredriksén
Byggnadsår
1951-1955

Kulturklassning
Blå, enl. Stockholm Stadsmuseums klassning
Ombyggnadsår
2020-2022
Bruttoarea
Ca. 2000 m²

Team
Gunnar Hellman, Per Ahrbom, Emilia Öster, Pernilla Remröd, Isabelle Pohjanen, Ahmad Poursarmeh
Kontaktperson
Gunnar Hellman
Beställare
Castellum
Fotograf
Johan Eldrot