Eskilstuna tingsrätt

Det före detta Myntverket i Eskilstuna transformeras just nu till en modern tingsrätt med högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och representativitet.

Ny tingsrätt i befintlig byggnad

Eskilstuna tingsrätt, som idag är placerad i stadens centrum, är i stort behov av nya och bättre anpassade lokaler. Verksamheten behöver större ytor, fler förhandlingssalar, ny teknik för klimat och energi samt förbättrad säkerhet. Domstolsverket har tillsammans med fastighetsägaren Stenvalvet AB hittat en ny placering av tingsrätten i Kv. Valören 1 i Eskilstuna, med Ahrbom & Partner som ansvariga arkitekter för projektet som omfattar både om- och tillbyggnad.

Tegelarkitektur med sjuttiotalskvaliteter

På fastigheten finns idag en byggnad från 1973, ritad av Gunnar Öhrström Arkitektkontor AB, som tidigare inrymde Myntverket. Byggnaden består av en huvuddel i två plan och två mindre delar i fyra respektive ett plan. Husets övre plan användes för mynttillverkning och entréplanet för kontorsverksamhet. Karaktäristiskt för byggnaden är de murade fasaderna av rött tegel med förhållandevis små fönster nedtill och det högt liggande fönsterbandet som löper runt byggnaden och som kröns av en tydligt utstickande kopparklädd takfot. Byggnaden är placerad fritt på tomten, omgiven av gräsytor och kantad av trädrader längs tre sidor.

Från myntfabrik till domstol

Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av den befintliga byggnaden samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen. Den befintliga byggnaden görs stomren invändigt och får en helt ny planlösning. I entréplanet placeras kontorsytor, mötesrum, arkiv och administrationsytor och i det övre planet alla förhandlingssalar och allmänna ytor. Alla befintliga fönster, dörrar och fönsterpartier ersätts av nya med förbättrade energi- och säkerhetskrav, men med bibehållet uttryck. På taket byggs en låg installationsdel för ventilationskanaler. Den befintliga byggnaden är klassificerad som kulturhistoriskt värdefull. Stor vikt har därför lagts vid att bevara dess ursprungliga karaktär så att den tidigare verksamheten kan avläsas och uppfattas.

Ljusgård kopplar samman nytt och befintligt

Tillbyggnaden uppförs i två plan med fasader av betongelement. Utfackningsdelar, fönster och partier är klädda med mörkoxiderad metall. Entréplanet är indraget från det övre planet och innehåller entré för allmänheten, säkerhetskontroll, reception och väntrum samlade kring en inre, överglasad ljusgård. Ljusgården, som ansluter mot den befintliga byggandens tegelfasad, förses med trappa och hiss. I det övre planet finns väntrum för allmänheten, nämndemännens rum samt personalens lunchrum. Här kan allmänheten, via ljusgården, ta sig in till förhandlingssalarna i den befintliga delen.

Adress
Smedjegatan 19, Eskilstuna
Uppdrag
Om- och tillbyggnad
Status
Pågående
Ursprungsarkitekt
Gunnar Öhrström
Byggnadsår
1973

Ombyggnadsår
2019-2022
Kulturklassning
Kulturhistoriskt värdefull, kommunens klassificering

Bruttoarea
3950 m²
Team
Johan Ahnborg, Malin Holmberg, Johan Ekström, Jonas Prenner, Karin Rönner, Charlotte Vibegaard, Markus Ravegård, Gunnar Hellman

Kontaktperson
Johan Ahnborg
Beställare
Stenvalvet AB
Fotograf
Ahrbom & Partner
Visualiseringar
Mats Holmberg