Filmhuset shop

Filmhusets foajé har fått en ny shop som både smälter in
och sticker ut i Celsings brutalistiska helhet.

Ny shop i Celsings filmhus

Filmhuset ritades av Peter Celsing och stod färdigt 1971. Den brutalistiska byggnaden har ett stort antal tydliga referenser till filmmediet, exempelvis de perforerade fasadelementen i betong som påminner om klassiska filmremsor.

När Filmhuset fick behov av en yta anpassad för försäljning av filmrelaterade produkter, såsom affischer, böcker, kläder och vykort, fick Ahrbom & Partner i uppdrag att rita den nya shopen.

Flexibelt rum i rummet

Shopen är placerad i direkt anslutning till Filmhusets entré och är utformad som ett ”rum i rummet”, det vill säga en avgränsad volym som släpper i tak och som har en egen bakre vägg. För att den inte ska ta för mycket yta i anspråk är delar av inredningen mobil och kan flyttas ut när shopen är öppen, och dras tillbaka när shopen stängs. Kvällstid kan shopen låsas genom ett metallnät som löper i en skena i taket och som omsluter hela ytan. Nätets genomsiktlighet bibehåller känslan av shopen som del av rummet även när den är stängd.

Material och belysning

Den nya shopens utformning och material tar både hänsyn- och bidrar till Filmhusets befintliga gestaltningsgrepp. Shopens material är valda för att vara långsiktigt hållbara, både estetiskt och slitagemässigt. Den sinusprofilierade plåten och den genomarbetade ljusdesignen är exempel på tillägg som samspelar väl med den helhetliga interiöra utformningen.

I och med att metallnätet som omger shopen när den är stängd är monterat i en takskena med rundade hörn krävs inga fasta väggar eller pelare. På så sätt ”försvinner” väggarna när shopen är öppen och uppstår när den är stängd. När nätet dras för tänds ett automatiserat släpljus ovanifrån, som ger möjlighet att kolorera den rostfria metallen. Ljuset är programmerat till en rad olika kulörer som kan användas vid evenemang, exempelvis guldfärgat ljus tänkt att användas under Guldbaggegalan.

Uppdrag
Inredning, gestaltning av ny shop i
Filmhusets foajé
Adress
Borgvägen 1, Stockholm
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing

Byggnadsår
1971

Kulturklassning
Blåmärkt

Ombyggnadsår
2022

Bruttoarea
23 m²

Team
Annie Wallér och Emma Kruuse
Kontaktperson
Emma Kruuse
Beställare
Filmhuset
Fotograf
Johan Eldrot