Gamla riksdagshuset

I det byggnadsminnesmärkta Gamla riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm har Ahrbom & Partner utvecklat ljusa och öppna kontorslokaler på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Sveriges första riksdagshus får nya kontorslokaler

Ahrbom och Partner har för Statens fastighetsverk ritat nytt kontor i Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm. Projektet omfattar ombyggnad av lokaler i plan 2 och delar i plan 1 i Aron Johanssons tillbyggnad från 1911.

Gamla riksdagshuset är en större fastighet som byggts till under flera århundraden och där den äldsta delen av fastigheten är ett medeltida franciskanerkloster. Mellan åren 1834-1905 tjänade byggnaden som Sveriges första samlade Riksdagshus, det vill säga den första byggnad där Sveriges riksdag hade fasta lokaler innan flytten till sin nuvarande placering på Helgeandsholmen.

Då riksdagen flyttat ut, genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad med en ämbetsbyggnad ritad av Aron Johansson. Husen fick en stor tillbyggnad mot sjön i söder men ändrades i övrigt inte exteriört. Däremot omgestaltades interiören med nya korridorer och ny planlösning, husen försågs med nya trapphus och de gamla kamrarna med dubbel våningshöjd lades igen med nya bjälklag.

Ombyggnaden av gamla Riksdagshuset har arkitekturhistoriskt värde genom sin exteriöra utformning i jugend-barock och den tidstypiska inredningen, men också genom att ändringarna vittnar om det tidiga 1900-talets restaureringssyn och arkitekturideal.

En ljusare, varmare och mer öppen arbetsplats

Under årens lopp har planlösningen förändrats i takt med att behoven skiftat. Under denna ombyggnad har vi till stor del återställt planlösningen från 1911, men även gjort nya anpassningar till dagens behov med nya mötesrum, samtalsrum, WC, RWC och kopieringsrum. Tidigare planlösning med cellkontor har delvis ändrats till en mer öppen planlösning. Lokalerna har fått nya ytskikt med nytt undertak, ny belysning, friläggning av äldre kalkstengolv i korridorer, textila mattor vid arbetsplatser, nya ytskikt för WC och ommålning av samtliga väggar. Färgsättningen utgår delvis från vårdprogrammet och en viktig ambition var att skapa en varmare och ljusare miljö än tidigare. Projektet innefattar även ny fast inredning med kombinerade fläktinklädnader och förvaringsskåp i mötesrum, kaffestation, kopieringsrumsinredning och ny lös inredning med nya textilier, möbler och armaturer.

Adress
Södra Riddarholmshamnen 19
Uppdrag
Ombyggnad, inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Aron Johansson

Byggnadsår
1911
Ombyggnadsår
2016
Kulturklassning
Byggnadsminne
Team
Johan Ahnborg, Frank Bellini, Pernilla Remröd. Inredning: Maria Angantyr

Kontaktperson
Johan Ahnborg
Antikvarie
Johan Engström
Beställare
Statens fastighetsverk
Fotograf
Nina Broberg