Högvakten

Ahrbom & Partner har varit ansvariga arkitekter för den omfattande ombyggnaden och renoveringen av det byggnadsminnesmärkta kvarteret Högvakten i Centrala Göteborg.

Grundförstärkning av anrikt kvarter

Kvarteret Högvakten utgörs av Stadshuset, Wenngrenska Huset, Strömska Huset och Börsen och ligger vid Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg. De tre förstnämnda byggnaderna uppfördes under mitten av 1700-talet och Börsen cirka hundra år senare. Med tiden hade kvarteret drabbats av omfattande sättningar, vilket skapat skador interiört. 2011 togs beslut om grundförstärkning av kvarteret och i samband med det även en omfattande renovering.

Överglasning ger samlande rum

En av projektets övergripande idéer innebar att förstärka och utveckla byggnadernas två gårdar. Genom en låg överglasning av Wenngrenska gården har ett nytt samlande rum för Stadsledningskontoret skapats. Gården fungerar nu som en gemensam, central mötesplats i direkt anslutning till både entré och reception samt en ny konferensavdelning. Tack vare överglasningen kan gården nu utnyttjas året om vilket ger möjligheter att kunna samla personal för information, möten och evenemang samt att ta emot besökare. Glastaket och de nya påbyggnaderna i Wenngrenska huset har fått en samtida utformning, anpassad till byggnadens höga kulturhistoriska värden.

För att bevara Stadshusets tydliga 1700-talskaraktär renoverades och bibehölls exteriören.

Ny tväraxel kopplar samman gårdarna

Allmänhetens entré till det nya Stadsledningskontoret har samma placering som tidigare, från Gustaf Adolfs Torg. Stadshusgången har kompletterats med en ny tväraxel som binder samman Stadshusgården och Wenngrenska gården. En ny reception har placerats strategiskt mitt i skärningspunkten med god uppsikt mot de bägge gårdarna och mot besöksentrén.

Adress
Gustav Adolfs torg, Göteborg
Uppdrag
Om- och tillbyggnad, restaurering
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Börsen: Pehr Johan Ekman, Stadshuset Bengt Wilhelm Carlberg
Byggnadsår
Börsen 1844, Stadshuset 1759

Kulturklassning
Byggnadsminne
Ombyggnadsår
2012-2019
Bruttoarea
12 000 m²
Team
Bosse Ericson, Johan Ahnborg,
Frank Bellini, Andreas Engberg,
Mattias Almén, Karin Rönner,
Ahmad Poursarmeh

Kontaktperson
Bosse Ericson
Antikvarie
Victoria Ask
Beställare
Higab
Hyresgäst
Göteborgs Stad
Projektledning
Higab Svante Thun, White Agne Revellé
Fotograf
Johan Eldrot, Bert Leandersson (Bild 3)