Konferensanläggning Lejonet

I Gustaf Wickmans anrika hörnfastighet i Kv. Lejonet har en förvanskad sekelskifteslokal restaurerats och fått nytt liv som fullt utrustad konferensanläggning åt regeringskansliet.

Anrik lokal får nytt liv

Lokalen ligger i en fastighet som ritades av Gustaf Wickman och byggdes mellan 1906 och 1909. Lokalen hade under 1900-talet förvanskats genom ett flertal ombyggnader och därigenom förlorat många av sina ursprungliga kvalitéer. Ahrbom & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalen efter en ny hyresgästs önskemål och behov. Arbetet har utgjorts av att restaurera sekelskiftdetaljer, modernisera alla installationer samt att anpassa lokalerna efter hyresgästens höga krav på kvalité i utförande och material, teknik och säkerhet.

Kreativ användning av standardprodukter

Lokalens tre våningsplan har ritats om till aula, konferens- och kontorsrum samt catering och representationsytor. Alla rum har totalrenoverats och stor omsorg har lagts vid att åstadkomma funktionella och vackra rum genom att använda standardprodukter inom både bygg och installation på kreativa och okonventionella sätt.

Arkitekturen återfår framträdande roll

Av ursprungsarkitektens arbete fanns det främst stuckatur, trädetaljer och partier kvar. Dessa utgjorde grunden för både nya materialval och färgsättning, men där nya tillägg har en tydlig samtida utformning karaktäriserad av ribbverk och cirkulära former.

Resultatet av ombyggnaden har blivit en fullt utrustad och flexibel konferensanläggning där den ursprungliga arkitekturen med sin materiella kvalité och sitt uttryck återigen har fått en framträdande roll.

Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Gustaf Wickman
Byggnadsår
1909

Kulturklassning
Blåmärkt
Ombyggnadsår
2018-2019
Team
Anna Kolte, Malin Holmberg, Semina Papadopoulou, Jonas Prenner

Kontaktperson
Semina Papadopoulou
Beställare
Statens fastighetsverk
Fotograf
Johan Eldrot