Kontorslokaler Aktea och Plan B

I en byggnad från 1600-talet har Ahrbom & Partner ritat inredningen till nya, aktivitetsbaserade kontorslokaler.

Byggnad från 1600-talet

Byggnaden på Munkbron 3 lät uppföras av läkaren Peter Schallerus under 1600-talets andra hälft. Fasaderna mot gata och gränd präglas av en stor ombyggnad som genomfördes 1861, då arkitekten Johan Fredrik Åbom ritade den tidstypiska nyrenässansdekoren. Under denna renovering fick även portgången sin höga träpanel och dekorativa målning.

Nya aktivitetsbaserade lokaler

Företagen Aktea och Plan B delar idag lokaler på Munkbron 1 och har nu utökat med nya lokaler i den intilliggande fastigheten på Munkbron 3. Ahrbom & Partner har ritat inredningen till de nya lokalerna och komplettering av befintlig inredning på Munkbron 1. Det nya kontoret är aktivitetsbaserat, vilket innebär att  arbetets karaktär styr valet av arbetsplats i lokalen. Olika delar av kontoret används till olika aktiviteter, något som understöds av zoner och möblering som är anpassade efter respektive aktivitet. Projektet innefattar ny inredning med nya textilier, möbler och armaturer samt ytskiktsrenovering.

Adress
Munkbron 3
Uppdrag
Inredning av aktivitets-
baserat kontor
Status
Färdigställt

Byggnadsår
1651 – 1676
Ombyggnadsår
2019
Kulturklassning
Blåklassat
Team
Maria Angantyr, Isabelle Pohjanen

Kontaktperson
Maria Angantyr
Beställare
Aktea och Plan B
Fotograf
Johan Eldrot