Kulturhuset – Lava bibliotek & verkstad

Den före detta teaterlokalen i Kulturhusets västra del har anpassats till ungdomsverksamheten Lava och fått stärkta kopplingar till den omgivande staden.

Ungdomsverksamhet i kontakt med staden

Den tidigare förbyggda fasaden mot Sergels torg har nu öppnats upp och har direkt visuell kontakt med Sergels torg. Därmed syns verksamheten utifrån och lockar ständigt in nya besökare. Genom att entrén till Lava nu också breder ut sig på balkongen i Kulturhusets stora entréhall får verksamheten även här en god annonsering.
I samband med ombyggnaden har Lava fått en helt ny inriktning, med delvis nya verksamheter såsom bibliotek. Den tydliga bibliotekskaraktären och verkstadens funktioner uppmanar till kreativitet och formar det nya Lava. När Lava nu synliggörs mot Sergels torg och staden så fullföljs även i denna del av huset den ursprungliga idén om det ”öppna huset” där människor och händelser blir tydligt synliga ut mot Sergels torg. Uppdraget har innefattat fast och lös inredning, belysning, färgsättning och skyltning.

Adress
Sergels torg
Uppdrag
Fast och lös inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing
Byggnadsår
1974

Kulturklassning
Blåmärkt
Ombyggnadsår
2014
Team
Per Ahrbom, Clara Lindencrona
Kontaktperson
Clara Lindencrona

Beställare
Stockholms stad – Fastighetskontoret
Hyresgäst
Kulturhuset Stadsteatern
Fotograf
Nina Broberg