Kulturhuset lekytor

Med utgångspunkt i teaterscenografins fantasieggande färg- och formvärld har vi skapat nya lekytor för stora och små äventyrare.

Nya ytor för lek och rörelse

Kulturhuset är en levande byggnad som är i ständig utveckling och förvandling. När det nya besökscentret färdigställdes 2020 frilades en yta på plan 1 som tidigare hade använts till garderobsförvaring. För att ytterligare tillgodose barnens behov av upplevelser i huset fick Ahrbom & Partner i uppdrag att omvandla ytan till en plats för lek och rörelse. Målet med projektet har varit att skapa en attraktiv miljö som inspirerar och aktiverar besökaren och samtidigt relaterar till Kulturhuset som institution och byggnad. Mot denna bakgrund formgavs två separata delar: En teaterinspirerad yta där mindre barn kan krypa, balansera, klättra och kana, samt en lekskulptur för lite äldre barn.

Inspiration från huset

Den teaterinspirerade lekytan utgör en lättillgänglig plats för paus från innerstadens urbana miljö. Rummets två delar – trappan och den sluttande “rutschkanan”, bjuder in barnen att skapa egna lekar och rörelsemönster. Form- och kulörmässigt har inspiration hämtats från befintliga delar i huset; den bruna kulören har koppling till Celsings originalkulörer, valvformer och öppningar återfinns i Rum för barn och den ultramarina kulören härrör från inredningsaccenter i Besökscenter.

En naturlig mötesplats

Lekskulpturen är placerad direkt innanför entrén från Hamngatan och är det första som möter besökaren. Skulpturen består av ett antal asymmetriskt staplade tredimensionella block i olika kulörer och mönster. Kulörerna är hämtade både från Celsings originalfärgsättning och från andra befintliga färgsättningar i huset. Genom sin uttrycksfulla och inbjudande gestaltning blir skulpturen en naturlig mötes- och lekplats för besökande barnfamiljer.

Uppdrag
Inredning
Adress
Sergels torg, Stockholm
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing

Byggnadsår
1974
Kulturklassning
Blåklassat
Ombyggnadsår
2023
Team
Maria Angantyr, Ebba Hjort

Kontaktperson
Maria Angantyr
Beställare
Kulturhuset Stadsteatern
Fotograf
Johan Eldrot