Kulturhuset – Rum för barn

I samband med den stora ombyggnaden av Kulturhuset och Teaterhuset, som färdigställdes hösten 2020, genomfördes även en utveckling av lokalerna för verksamheten Rum för barn. Den populära verksamheten hade länge haft ett högt besökstryck och det var dags att möjliggöra plats för fler barn och samtidigt åstadkomma en stimulerande och lekfull miljö.

Liv och rörelse mot Sergels torg

Genom att flytta entrén till lokalens bakkant förflyttades också flödet av besökare. I den nya lösningen fungerar entrén med sin förlängning som en inre hall varifrån alla olika rum kan nås. Detta gör att biblioteken inte längre blir genomgångsrum. Förråd och personalytor har omdisponerats för att ge mer plats åt barnen. 

Med ateljé och samtliga bibliotek placerade i fasad tillförs mer liv och rörelse ut mot Sergels torg, vilket knyter an till en av Peter Celsings bärande idéer med huset som ett stort tittskåp. Flera av byggnadens grundläggande karaktärsdrag, såsom de rena betongytorna och de kulörta, högblanka väggarna har återskapats och fått sällskap av nya lekfulla volymer och färgsättningar. 

Lekfull inredning

I projektet specialritades även inredning, specifikt anpassad för verksamheten. I kontrast mot den råa betongen och de stora glasytorna har vi använt ett lekfullt formspråk med delvis välvda former och varierade kulörer som samspelar med den ursprungliga färgsättningen. Litteratur och skapande är centrala inslag i verksamheten och smakprov på dessa visas redan i entrérummet. Skohyllan och bokhyllan i entrén har en ridå inspirerad av husets karaktäristiska metallsvep. Rummet för barn 0-4 år är inrett som en bokskog med ett stort träd i mitten. Genom fönstergluggar på olika höjder i den nya väggen kan barnen spana in mot intilliggande rum och den tillkommande boklabyrinten som för tankarna till nygotikens England och Harry Potters Diagongränden.

Planlösningen för de äldsta barnen såväl som bildverkstan är oförändrad men med nya golv och tvättenheter. Den nya mattan i bildverkstan har ’runnit ut’ som en utspilld färgburk för att locka in besökaren från matsäcksrummet. Fler toaletter har tillskapats och befintliga har renoverats till originalutförande och kompletterats med ett förrum med skötbord. Utanför toaletterna finns som tidigare matsäcksplatser, men nu med nya bänkar och prickiga väggar samt ett omdisponerat samlingsrum som även kan användas som amningsrum.

Förbindelsegången

I samband med ombyggnaden öppnades förbindelsegången mellan Kulturhuset och Teaterhuset upp i detta våningsplan. Denna har tidigare varit förbyggd med täta väggar och folierade glaspartier men den öppna, visuella kontakten mellan Kulturhuset och Teaterhuset är nu återskapad. Hela den inre miljön i förbindelsegången med material, färgsättning och belysning är bevarad i sitt originalskick. Även denna med välvda, färgstarka inslag mot den råa betongen. 

Adress
Sergels Torg 5, Stockholm
Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Skede
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing

Byggnadsår
1974
Ombyggnadsår
2019-2020
Kulturklassning
Blåmärkt
Team
Per Ahrbom, Maria Angantyr,
Pernilla Remröd, Annie Wallér

Kontaktperson
Maria Angantyr
Beställare
Stockholms stad, Fastighetskontoret/Kulturhuset Stadsteatern
Fotograf
Johan Eldrot