Kulturhuset – Upplev Europa

I ett interaktivt EU-center får besökarna komma nära EU:s inre arbete och dessutom – via rollspel och 360-bio – prova på att vara europaparlamentariker för en dag. Vi har hjälpt till att integrera den unika funktionen i Kulturhusets karaktärsfulla miljö.

Upplev Europa i Kulturhuset

EU – hur funkar det egentligen? Som ett led i att öka kunskapen om hur EU fungerar etablerar Europaparlamentet multimediacenter i alla medlemsländers huvudstäder där besökaren får komma nära den union vi är en del av. Ahrbom & Partner har i samarbete med Europaparlamentet och Atelier Brückner ansvarat för att implementera Sveriges EU-center i demokratins hjärta på Sergels torg och den blåmärkta byggnaden Kulturhuset. De olika utställningarna runt om i Europa är nära besläktade form- och innehållsmässigt och tanken är att därmed också spegla samhörigheten mellan medlemsländerna.

Med omsorg om Celsings hus

Kulturhuset och Teaterhuset är blåmärkta enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och står inför en byggnadsminnesförklaring. I alla förändringar av Kulturhuset ska vi arbeta för ett bevarande och återställande av originalkvaliteter samtidigt som verksamheterna måste få förändras och utvecklas – något som Peter Celsing tryckte på redan i sitt tävlingsförslag. I det aktuella projektet har stor omsorg lagts på att värna husets unika karaktär i mötet med nya funktioner och ytor som ställer höga krav på teknik och ombyggnad. Återbruk har varit en central del i genomförandet och unika byggdelar har tagits tillvara och återanvänts i andra delar av byggnaden.

Utställning

På Upplev Europa finns flera interaktiva stationer där besökaren kan lära sig mer om EU-samarbetet och utforska hur EU påverkar vår vardag. I fotohörnan kan den som vill ta en selfie och dela den med andra i ett klick. Besökaren får lära känna ledamöterna i Europaparlamentet och EU-kommissionärerna lite närmare och har möjlighet att fördjupa sig i EU-lagstiftning. Utställningen är öppen mot Kulturhusets huvudentré mot Sergels Torg och väl integrerad i husets övriga verksamhet. Stor vikt har lagts vid besökarens upplevelse av att känna sig välkommen och inkluderad.

360° bio

I en 360-gradersbio finns möjlighet att känna på hur det är att vara Europaparlamentariker. Bioduken är en specialkonstruktion av perforerad plåt som är ljudabsorberande och synkroniserad med filmens upplösning. Rummet är väl omslutet för att inte låta ljud och ljus utifrån påverka upplevelsen av delaktighet och de platsbyggda möblerna bidrar till autenticiteten. Varje besökare kan ta del av det audiella innehållet på sitt eget språk genom ett tolkningssystem integrerat i borden.

Rollspel

Upplev Europa erbjuder ett rollspel där deltagarna får axla rollen som Europaparlamentariker och uppleva hur beslutsfattande på EU-nivå går till. Gruppen delas upp i olika partier och får sedan diskutera och fatta beslut utifrån olika aktuella världshändelser. Under spelet kommer spelare att konfronteras med- och få kunskap om kärnaspekter av politiskt arbete, som att samla in och utvärdera information, hålla offentliga tal, leda kollektiva förhandlingar, kompromissa och fatta beslut. Husets karaktärsfulla kulörer och stomme ramar in rummen, där platsbyggda möbler och belysningsscenarier fördelar och förenar besökarna

Adress
Sergels torg, Stockholm
Uppdrag
Ombyggnad
Status
Färdigställt
Byggnadsår
1974
Ombyggnadsår
2022


Ursprungsarkitekt
Peter Celsing
Kulturklassning
Blåmärkt
Bruttoarea
850 m²
Team
Per Ahrbom, Johan Ekström, Johan Aspenberg, Mikael Buddgård, Katarina Fejes, Ahmad Poursarmeh
Inredning
Atelier Brückner

Kontaktperson
Johan Ekström
Beställare
Stockholms stad, Fastighetskontoret / Kulturhuset Stadsteatern
Fotograf
Johan Eldrot