Labbet – Naturhistoriska riksmuseet

Genom återanvändning och ombyggnad av befintlig museiinredning har Naturhistoriska riksmuseets södra flygel fått en ljus, flexibel miljö som stimulerar till fördjupning och kreativitet.

NRM får ny lärmiljö

Ombyggnaden av Naturhistoriska riksmuseets södra flygel är ett av många projekt som Ahrbom & Partner har genomfört inom ramen för vårt husarkitektuppdrag, som varade mellan 2009 och 2018. Arbetet med lokaler för den nya familje-, barn- och skolverksamheten ”Labbet” påbörjades 2017 och projektet invigdes i februari 2020.

Central ateljé för kreativt lärande

Det centrala rummet har utformats som en stor ateljé med möjlighet till en mängd kreativa uttrycksformer. Denna inhyser även digital utrustning, monterade djur, mikroskop och ombyggda arkivskåp. I Labbet kan besökaren fördjupa sitt museibesök genom interaktiva aktiviteter och möten med experter.

Labbsalar för kurser och workshops

Utöver den stora ateljén består Labbet även av läro- och labbsalar utformade för kurser och workshops. I nära anslutning till både ateljén och lärosalarna finns en wc-grupp, vars dämpade belysning och mörka färgsättning för tankarna till de klassiska museisalarna och dess svagt upplysta montrar. Här huserar bland annat två tidigare bortglömda, monterade giraffer som återfanns under inventeringsarbetet.

Återbruk av inredning

I arbetet med inredningen har vi till stor del återanvänt befintlig inredning från olika delar av museet. Ombyggda arkivskåp fungerar exempelvis som vitrinskåp med belysning, i vilka utställningsföremål kan visas upp. God akustik och högkvalitativ ljussättning har varit ledord i arbetet med denna unika museilokal med hög takhöjd och stora ljusinsläpp.

Adress
Frescativägen 40
Uppdrag
Ombyggnad och inredning 
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Axel Anderberg

Byggnadsår
1916
Ombyggnadsår
2020
Kulturklassning
Statligt byggnadsminne
Team
Gunnar Hellman, Clara Lindencrona,
Jakob Valentin Kramar, Jonas Prenner

Kontaktperson
Gunnar Hellman
Beställare
Statens fastighetsverk. Inredning: Naturhistoriska riksmuseet
Fotograf
Johan Eldrot