Magasin 1 – Uppsala Auktionskammare

I den före detta lagerbyggnaden Magasin 1 i Frihamnen har anrika Uppsala Auktionskammare fått nya optimerade lokaler med den ursprungliga industrikaraktären bevarad.

Klassicistisk magasinsbyggnad

Magasin 1 ritades av arkitekt Åke Tengelin och är belägen i Frihamnen i Stockholm. Byggnaden, med sina välvda fönster och lekfulla putsade fasader, är uppförd i nordisk klassicistisk stil och stod färdig 1917. Under 1920-talet kompletterades Frihamnen med ytterligare två byggnader av Tengelin; Magasin 2 och Magasin 3. De tre magasinen innehöll stora, öppna lagringsutrymmen för spannmålsprodukter och kyl- och frysutrymmen för frukt, kaffe, kryddor, kött och fisk.

Anrik auktionskammare i nya lokaler

Uppsala Auktionskammare grundades 1731 och är ett av världens äldsta auktionshus, med försäljning av konst, design och antikviteter. När Uppsala Auktionskammare skulle flytta till nya lokaler i Magasin 1 fick Ahrbom & Partner förtroendet att ansvara för ombyggnad och inredning. Projektet har omfattat ombyggnad av 2200m2 lagerlokaler i ett plan till utställningssal, auktionshall för slagauktioner, fotostudios, inlämning/utlämning och värdering av föremålen samt kontor och lager. En central aspekt av arbetet har varit att i nära dialog med beställaren hitta lösningar där byggnadens industriella karaktär och historiska kontext bevaras, samtidigt som verksamhetens behov av expansion, logistik och flöden beaktas.

Omhändertagen industriell karaktär

Uppsala Auktionskammare bedriver en verksamhet som är i ständig förändring; där utställningar med olika inriktningar byggs upp och tas ned och föremål från vitt skilda epoker tas emot och lämnas ut. Detta ställer krav på en miljö som estetiskt kan härbärgera många skiftande stilriktningar, och samtidigt fungera optimalt ur ett logistiskt perspektiv. Resultatet av vårt arbete blev en avskalad men omhändertagen industriell grund som levandegörs av auktionskammarens föremål och personal.

Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Adress
Södra Hamnvägen 8, Stockholm
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Åke Tengelin

Byggnadsår
1917
Ombyggnadsår
2021-2022
Kulturklassning
Grönklassat
Bruttoarea
2200 m²

Team
Isabelle Hannervall, Majid Fatemi Dodoran, Pär Ahlbom, Annie Waller, Maria Angantyr
Kontaktperson
Isabelle Hannervall
Beställare
Uppsala Auktionskammare
Fotograf
Johan Eldrot