Nannylund

En förfallen länga på Djurgården har återuppförts med utgångspunkt i historien. Den slanka huskroppen rymmer nu en modern bostad med ett fantastiskt läge.

En pärla på Djurgården

Nannylund består av ett flertal olika byggnader från olika tidsperioder där var och en har en intressant och spännande historia. Närmast vattnet ligger ”Längan”, ett långt och smalt hus som var i mycket dåligt skick. Byggnaden var uppförd i tre olika etapper, där mittdelen byggdes först och då som en mindre bostad bestående av ett rum och kök. Därefter har byggnaden vid olika tidpunkter byggts på eller förlängts åt bägge håll med enkla förrådsbyggnader. Delen närmast vattnet har vid någon period även haft funktionen som båthus. ”Längan” stod oanvänd i många år och var sakta på väg att återförenas med naturen då Ahrbom & Partner fick uppdraget att projektera en ombyggnad av huset till en modern och fungerande bostad.

Med historien som utgångspunkt

Huset har fått en helt ny planlösning med kök och vardagsrum mot vattnet och där fasaden in mot tomten utgörs av ett enda långt sammanbindande rum. För att åstadkomma någorlunda bra mått för en modern bostad breddades huset något inåt tomten. Utgångspunkten för ombyggnaden har varit att behålla den ursprungliga längans karaktär med dess grundvolym, sina fasader av träpanel, fönster och dörrpartier samt tak belagt med lertegel. Den ursprungliga bostadsdelen hade fönster och en dörr mot väster, något som nu återskapats i den nya byggnaden.

Bevarad karaktär

En stark ambition i projektet har varit att husets årsringar och patina ska bevaras så långt det är möjligt och att byggnadens karaktär av uthus ska behållas. Huset har byggts om med en ny stomme av trä med traditionella metoder och material. Fasadernas fönster har ändrats något från ett mer 40-tals mässigt utseende utan spröjs till en typ med spröjs som stämmer bättre med de arkivbilder som visar huset då det var en fungerade bostad med närliggande hus på tomten. Fönstertyper mot väster och norr har ändrats och minimerats i storlek och antal. Skorstenen och takteglet har demonterats varsamt och återuppbyggts/återlagts lika tidigare. Delar av fasadpaneler och listverk har återanvänds eller återskapats. Fasaderna har behandlats med tjära med en mörkbrun pigmentering.

Uppdrag
Ombyggnad
Adress
DJurgårdsslätten, Stockholm
Ursprungsarkitekt
Okänd
Byggnadsår
Tidigt 1900

Ombyggnadsår
2013-2016
Kulturklassning
Grönklassat
Bruttoarea
Ca 120 m²

Team
Johan Ahnborg, Bo Svedenhag
Kontaktperson
Johan Ahnborg
Beställare
Privat
Fotograf
Ahrbom & Partner