Prästgårdsmarken LSS-boende

Med fokus på hemkänsla och högkvalitativa material har Ahrbom & Partner utvecklat ett naturnära vårdboende med stark miljöprägel.

Nya krav – nya boenden

Som ett led i att möta nya tillgänglighetskrav och behov i området har Ahrbom & Partner fått i uppdrag av Upplands Väsby kommun att utveckla tre nya LSS-boenden, där Prästgårdsmarken utgör det senaste. Vi har följt kommunen från skissprocess till färdigställande.

Program

Byggnaden innehåller fem lägenheter anpassade för personer med stora omsorgsbehov. De boende har även gemensam entré, kök, vardagsrum och tvättstuga. I huset finns också personal- och administrationsytor samt förråd och teknikrum.

Ett hem

Enligt riktlinjerna inom Lagen om stöd och service (LSS) har vissa personer med utvecklingsvariation eller autismliknande tillstånd rätt till bostad med särskild service. LSS-boendet är därför bemannat dygnet runt. Intentionen är att boendet ska upplevas som ett hem, snarare än ett vårdboende. Mycket av tiden tillbringas i gemensamhetslokalerna där personalen tillsammans med de boende tillagar alla måltider.

Designmetod

Med fokus på hemkänsla har vi arbetat utifrån det som i mångt och mycket fångar atmosfären av just ett hem. Interiört har ljusföring och utblickar premierats för personer som är mycket stillasittande. Alla lägenheter är utformade med burspråk där växtlighet ligger i blickfånget. Materialvalen är högkvalitativa och sådant som vanligtvis förknippas med offentlig vårdmiljö, exempelvis standardiserade undertak och orienteringsskyltar, är nedtonade. Exteriört är byggnaden klädd med Kebonypanel och tak i Rheinzink. Trädgården är omsorgsfullt planerad av landskapsarkitekt och uteplats ligger i anslutning till det gemensamma vardagsrummet.

Miljöbyggnad Guld

Upplands Väsby kommun har haft som ambition att Miljöcertifiera LSS Prästgårdsmarken enligt organisationen Sweden Green Building Council. Arbetet för certifiering är omfattande. Alla materialval görs på ett miljömedvetet sätt och dokumenteras i en databas som ger möjlighet att följa byggnadens beståndsdelar över tid. Certifieringen omfattar alla kompetenser inom projektering- och byggnadsskede, exempelvis med avseende på energianvändning, dagsljusfaktor och akustik. Exteriört utgör solpaneler och växtlighet på tak två synliga inslag som är kopplade till certifieringen. Prästgårdsmarken LSS har betyget Guld vilket är den högsta klassningen inom systemet.

Adress
Allahelgonavägen, Upplands Väsby
Uppdrag
Nybyggnad
Status
Färdigställt
Byggnadsår
2020

Bruttoarea
502 m²
Miljöcertifiering
Miljöbyggnad Guld
Team
Pär Ahlbom, Beatriz Bandeira, Jonas Prenner, Ninna Pihl, Charlotte Vibegaard

Kontaktperson
Pär Ahlbom
Beställare
Upplands Väsby kommun
Fotograf
Johan Eldrot