Rådhuset, Stockholms tingsrätt

När Domstolsverket beslöt att samla organisationen för Stockholms tingsrätt i Rådhuset fick Ahrbom & Partner i uppdrag att ansvara för ombyggnaden och restaureringen av den byggnadsminnesmärkta byggnaden från 1915.

En modern tingsrätt i ett byggnadsminne

I samband med en omorganisation av tingsrätterna i Stockholms län, beslutade Domstolsverket att samla hela den bantade organisationen för Stockholms tingsrätt i Rådhuset. Länsstyrelsen gick med på omfattande ingrepp i byggnadsminnet, med hänvisning till att bevarandet av domstolens hemvist väger tungt.

Projektet omfattar överglasning av de båda gårdarna och påbyggnad av två kontorsvåningar inåt och ett antal takkupor på inredda vindar. Även inredning av tornet för kontorsändamål har ingått. På gårdarna, som höjts en våning, ligger det centrala väntrummet med café och reception samt sju stycken nya sessionssalar.

Bevarad exteriör

I enlighet med gestaltningsprogrammet har exteriören utformats så att inga markanta förändringar syns från gaturummen eller den omgivande parken. Invändigt möts besökaren av en ny modern domstol och omsorgsfullt renoverade originalmiljöer.

Ombyggnaden påbörjades 1 juli 2007 och i augusti 2009 kunde huset åter tas i bruk. Ahrbom & Partner medverkade även i den stora ombyggnaden som genomfördes av Byggnadsstyrelsen 1989-1992 och ritade den gången även inredningen.

Rådhuset A+P 08-2009

Prisat projekt

Rådhuset Stockholms tingsrätt tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2010. Ur juryns motivering:

”I en av stadens mest betydelsefulla byggnader har nya ändamålsenliga lokaler tillskapats. Genom att förädla befintliga innergårdar, återanvända ett sedan sjuttio år oanvänt torn och med tillägg av takkupor enligt ursprungsförslag från 1909 har Domstolsverkets förändrade lokalbehov kunnat tillgodoses utan krav på ny detaljplan.

I ett nära samarbete mellan byggherre, brukare och arkitekt har höga krav på säkerhet, funktionalitet och bevarande tillvaratagits på ett förtjänstfullt sätt. De nya tilläggen är tydligt avläsbara gentemot befintlig byggnad utan att nämnvärt inkräkta på dess ursprung.

Arbetet är i alla dess delar konsekvent genomfört vilket imponerar inte minst med tanke på projektets komplexitet och storlek. Omsorg i detaljer, material och akustikbehandling visar prov på både kreativitet och hantverksskicklighet. Trots en omfattande brand månader före inflyttning innehölls tidplan utan att göra avkall på utförandekvalitet.

I ROT-projektet Stockholms Rådhus förenas mycket av det bästa i tvärdisciplinärt samarbete vilket varit en förutsättning för att säkerställa verksamhetens fortlevnad och Rådhusets betydelse för Stockholm.”

Adress
Scheelegatan 7
Uppdrag
Ombyggnad, restaurering
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Carl Westman
Kulturklassning
Byggnadsminne

Byggnadsår
1915
Ombyggnadsår
2007-2009
Bruttoarea
30 000 m² varav 7 000 m² nybyggnad
Team
Per Ahrbom, Bo Ericson, Johan Ahnborg, Pär Ahlbom, Ann-Charlotte Ahrbom, Urban Asklund, Frank Bellini, Gunnar Bryngemark, Erika Despres, Bo Engström, Ingegärd Gustavsson, Adolph Hammer, Åsa Holmberg, Steven McKay, Julijana Nyhaga, Christer Persson, Karin Rönner, Bo Svedenhag, Johan Törner, Elisabet Wallström, Mikael Östling.


Kontaktperson
Per Ahrbom
Beställare
Vasakronan
Projektledning
Ferax, Göran Larsson
Utmärkelser
ROT-priset 2010
Fotograf
Åke E:son Lindman