Scheelerummet

Uppsala universitet har fått ett nytt fakultetsrum i Mats Edbloms elliptiska tillbyggnad till Biomedicinskt Centrum. Hela den enorma anläggningen är ursprungligen ritad av Paul Hedqvist. Ahrbom & Partner har skapat ett litet smycke i nordiskt skira valörer där all tillkommande teknik integrerats i tak, golv och de nya väggarna.

Nytt mötesrum för farmaceutiska fakulteten

Biomedicinskt Centrum – BMC – är en del av Uppsala universitetscampus och är beläget på det gamla artillerifältet i kvarteret Rosenlund. Vid BMC bedrivs bland annat utbildning och forskning inom biologi, farmaci, kemi och medicin.

Universitetskomplexet, som ritades av Paul Hedqvist, stod färdigt 1977 och byggdes sedan till 1998 efter ritningar av Mats Edblom. När den farmaceutiska fakulteten fick behov av ett nytt mötesrum med kapacitet för trettio personer fick vi i uppdrag att utveckla delar av nittiotalstillbyggnaden.

Integrerade lösningar

Genom att avdela en öppen f.d. läsplatsyta från den intilliggande kommunikationsytan med en vägg kunde vi skapa ett vackert, dagsljusbelyst mötesrum med generös takhöjd. Det närmast halvcirkulära rummet krävde en rad speciallösningar vad gäller inredning, belysning, akustik och AV-teknik. Belysningen är diskret och integrerad med undantag av de pendlade Asplundarmaturerna över bordet. Den nya avgränsande väggen är omsorgsfullt genomritad och samordnad för att kunna gömma all ny teknik och installationer och på så vis hålla resten av rummet fritt från störande element. I väggen är också ett antal vitrinskåp för diverse utställningsobjekt integrerade. De två stora ursprungliga dagsljuslanterninerna är nu avdelade av den nya väggen och förser därmed både det nya Scheelerummet och kommunikationsutrymmet på andra sidan med dagsljus.

Tillägg i nordiskt ljus färgskala

Den befintliga miljön ritad av Mats Edblom är kraftfull med tydligt redovisad stomme av limträ och betong och innertak av vitlaserade träribbor. Vi har valt att jobba med tillägg i en nordiskt ljus färgskala, ask på golv, vägglister och inredning. En grafiskt mönstrad matta från Kasthall ger stadga åt det centralt placerade mötesbordet.

Ahrbom & Partner gör i alla projekt en omfattande analys av kvalitet och skick på befintliga byggnadsdelar, ytskikt, installationer och inredning med målsättningen att bevara så mycket som möjligt utan att ge avkall på den nya funktionen. I Scheelerummet är det befintliga innertaket och stommen med ytskikt bevarat. Befintlig el och ventilation har kompletterats och befintliga radiatorer har fått nya inklädnader av rotting.

Uppdrag
Ombyggnad och inredning

Adress
Husargatan 3, Uppsala
Ursprungsarkitekt
Paul Hedqvist, Mats Edblom

Byggnadsår
1966–1977, 1998

Bruttoarea

127 m²
Ombyggnadsår
2021
Team
Maria Angantyr, Semina Papadopoulou, Jonas Prenner, Paul Kvanta

Kontaktperson
Semina Papadopoulou
Beställare
Akademiska hus i Uppsala, Mats Larsson
Fotograf
Johan Eldrot