Spelbomskan 13

Med stor omsorg om de kulturhistoriska värdena har Erik Lallerstedts lamellhus från 1929 utvecklats till en stimulerande och kreativ skolmiljö.

Lallerstedts lamellhus blir högstadieskola

Kv. Spelbomskan 13 ligger i korsningen Odengatan/Gyldéngatan, strax intill Stockholms Stadsbibliotek. Kvarteret utgörs av ett lamellhus ritat av arkitekt Erik Lallerstedt, byggt 1929. Byggnaden uppfördes ursprungligen för den biokemiska forskningen vid Stockholms högskola men har under de senaste åren använts som kontorslokaler åt Kulturförvaltningen. Spelbomskan 13 är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses därmed ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Under hösten 2015 fick Ahrbom & Partner i uppdrag, tillsammans med Fastighetskontoret och Utbildningsförvaltningen, att utreda möjligheterna att inhysa skolverksamhet med plats för hundranittio högstadieelever i byggnaden. I augusti 2018 stod byggnaden färdig och hyresgästen, Observatorielundens skola, kunde flytta in.

En samtida skola i en kulturhistoriskt värdefull miljö

Projektets mest grundläggande förutsättning, tillika största utmaning, utgjordes av uppdraget att åstadkomma en samtida och stimulerande skolmiljö i en kulturhistoriskt värdefull och förhållandevis smal byggnad med många bevarandevärda inslag. Lösningen blev att omarbeta stora delar av den sentida kontorsplanen, men bevara och använda originalplanlösning och detaljer i största möjliga utsträckning. Originalkapprummen, placerade längsmed korridorerna, har gjorts om till studienischer utrustade med platsbyggda sittmöbler och bordsskivor i ek.

Entrésituationen med reception och dörrparti samt huvudkorridoren är ytterligare delar av originalplanlösningen som bevarats och nu återanvänts. Byggnadens fyra våningsplan inrymmer reception, lärosalar, grupprum, studienischer, uppehållsrum, bibliotek, kreativt centrum, lokaler för personal och administration samt toalettpaket.

Platsspecifika akustiklösningar

En viktig del av en välfungerande skolmiljö är akustiken. I nära samarbete med akustiker togs platsspecifika akustikväggar fram, unika för varje läge och behov. Väggarna består av halverade, vitlaserade rundstavar i furu, som även genererar visuella och taktila kvalitéer. För att uppnå bästa möjliga akustiska miljö varierar även undertakslösningarna beroende på rumsfunktioner och förutsättningar.

Kulörer understryker funktioner

Som ett led i att skapa en stimulerande och kreativ studiemiljö har kulörer på väggar, golv och inredning fått stort utrymme i projektet. Genom att använda ljusare kulörer i lärosalarna, respektive mörkare i grupprum och studienischer understryks de olika rumsligheternas karaktärer och funktioner. Genomgående för projektet är användandet av gedigna och hållbara naturmaterial.

Bevarade originaldetaljer

Där nya planlösningar och interiörer införlivats har stor vikt lagts vid att bevara originaldetaljer som dörrfoder, dekormålningar och entréparti. Det ursprungliga kalkstensgolvet har renoverats, liksom den kulturminnesmärkta fasaden som reparerats och fått ett nytt putslager i samma kulör som i originalutförandet.

Adress
Odengatan 63
Uppdrag
Ombyggnad
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Erik Lallerstedt
Byggnadsår
1929

Ombyggnadsår
2017-2018
Kulturklassning
Blåklassat
Lokalarea
2100 m²
Team
Per Ahrbom, Pernilla Remröd, Erik
Brandhorst, Frank Bellini, Hannes
Tennberg, Oskar Nilsson
Kontaktperson
Pernilla Remröd

Beställare
Stockholm stad – Fastighetskontoret
Hyresgäst
Utbildningsförvaltningen / Observatorielundens skola
Fotograf
Johan Eldrot