S:t Botvidsgården

S:t Botvids begravningsplats vid Albysjön i Huddinge kommun invigdes 1956. Kapell och ekonomibyggnader ritades av Sture Frölén och stod färdiga 1961 och en serveringsbyggnad invigdes 1971. Serveringsbyggnaden, som betjänade anläggningen med begravningskaffe och enklare servering, brann ned till grunden sommaren 2012 varefter ett beslut om återuppbyggnad fattades.

Flexibel planlösning och tydlig materialitet

Den nya byggnaden är uppförd i ett plan, med en centralt placerad dagsljusbelyst serveringsyta som rymmer nittio sittande gäster. Serveringsytan är omgiven av två mindre rum för fyrtio respektive tjugo personer. De tre rummen är avskiljbara med vikväggar, vilket skapar en flexibel lokal med kapacitet för totalt hundrafemtio gäster. Entrén med angränsande kapprum och toaletter är placerad i norr och i söder finns kök med godsmottagning. Fasaden är klädd med liggande kiseldioxidbehandlad furupanel och taken är sedumbeväxta. Interiören är präglad av tydlig materialitet genom användandet av kalkstens- och trägolv samt exponerade limträbalkar. Projektet utfördes som en totalentreprenad av byggnadsfirman G Insulander AB i Strängnäs.

Byggnaden, som avstyckats som en egen fastighet skild från kyrkogården, invigdes hösten 2016 och gavs namnet S:t Botvidsgården.

Adress
Häggstavägen 6, Huddinge
Uppdrag
Nybyggnad
Status
Färdigställt

Byggnadsår
2016
Bruttoarea
425 m²
Team
Bosse Ericson, Jakob Ryngen, Ahmad Poursarmeh

Beställare
Svenska Kyrkan
Fotograf
Anders Fredriksén