Stadsarkivet Liljeholmskajen

Stadsarkivet Liljeholmskajen är sedan våren 2019 inrymt i två 150 meter långa bergrum vid Årstadal i Stockholm. De två tunnlarna fungerade mellan 1959 och 1997 som Vin & Sprits lager och fabrik. Arkivet utgör en publik mötesplats för en bred målgrupp där man kan ta del av Stockholms bebyggelsehistoria och utveckling, delta i seminarium och se utställningar.

Tunnelduksbeklädda bergrum

Ahrbom & Partner har ansvarat för både ombyggnad och fast- och lös inredning till projektet. Stadsarkivets ytor ligger delvis i ett nybyggt bostadshus, uppfört av JM, en lösning som möjliggjordes av en tredimensionell fastighetsdelning. För att säkra lokalerna från fukt och brand har de båda bergrummen klätts med tunnelduk. Kontor och personalutrymmen har placerats mot fasad för god dagsljusbelysning och arkiven i de båda tunnelrören längst in i berget. Mellan personalytorna och arkiven har publika lokaler som garderob, en platsbyggd gradäng, läsesalar, mötesrum, utställningsytor och studieplatser placerats.

Flexibel hörsal

I den övre publika salen avsattes 400 m² till en kvadratisk öppen läsesal med en centralt placerad rund hörsal. Hörsalens inredning är flexibel för att kunna anpassas till olika typer av seminarier och konferenser. Den stora läsesalens inredning utgörs bland annat av specialritade hyllor med äldre böcker som skapar ett ombonat rum med studieplatser, en reception, butik och en tyst studiesal.

Konstverk samspelar med arkitekturen

Genom Enprocentsregeln har Stockholm konst låtit konstnären Ellen Ruge uppföra det platsspecifika verket Minne. Verket utgörs av dubbla aluminiumprofiler med LED-lister som växlar färger och intensitet i en slumpmässig, programmerad sekvens. Listerna bildar labyrintiska linjer som löper över väggar och golv och anspelar på både arkivet i sig och på de gångar och prång som döljer sig i arkivets historiska material.

Adress
Sjöviksvägen 126, Stockholm
Uppdrag
Ombyggnad och inredning
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Erséus arkitekter

Byggnadsår
2016
Ombyggnadsår
2019
Team
Bosse Ericson, Clara Lindencrona,
Bo Svedenhag, Jakob Valentin,
Maria Angantyr, Jonas Prenner

Kontaktperson
Bosse Ericson
Beställare ombyggnad
Fastighetskontoret
Beställare inredning
Stadsarkivet
Fotograf
Johan Eldrot