T31B, Urban Escape

Trollhättan 31B är ett nytt element i Galleriankvarteret Urban Escape i centrala Stockholm. Projektet utgörs av något så ovanligt som ett nybyggt bostadshus mitt i Stockholm city med ett enastående läge på det tidigare Kocks torg, mittemellan Sergels Torg och Kungsträdgården. 

En del av nydanande Urban Escape

Fastigheten är en del av ett ambitiöst och genomgripande stadsomvandlingsprojekt – Urban Escape – som tar ett helhetsgrepp om kvarteret mellan Regeringsgatan och Brunkebergstorg. En viktig övergripande ambition har varit att öppna upp kvarteret och skapa synergieffekter för att på så vis bidra till ett mer levande och tryggare stadsliv, ett aktivt och intressant gaturum samt en levande stadsdel dygnets alla timmar.

En mångfacetterad byggnad

Byggnaden består av 13 våningar där gatuplanet erbjuder två entréer till Gallerian, en restaurang med tillhörande uteservering sommartid samt butikslokaler. På resterande våningsplan finns totalt 32 hyreslägenheter. De två översta våningarna är indragna både mot Regeringsgatan och mot gården för att bryta ned skalan men även för att skapa mervärden för de boende genom terrasser med milsvid utsikt över Stockholm. I taklandskapet kopplas byggnaden samman med intilliggande fastigheter genom två spänger.

Kvarterets smycke

Bostadsfastigheten, som delar ett komplext installationsnätverk med resterande byggnader i kvarteret, utgör en intrikat blandning av bostäder, restaurang och handel. Därmed har utmaningen varit att alla delar skall komma till sin rätt och att just de eftersträvade synergieffekterna skall uppstå. En viktig aspekt av projektet har också varit att få byggnaden, som i sin kontext är relativt liten, att utmärka sig. Med målet att byggnaden ska upplevas som ”kvarterets smycke” har fasaderna klätts med rostfria, perforerade plåtkassetter med varierande glansgrad och kulör. Långsidornas fasader är bildperforerade där motivet utgörs av ett abstraherat grenverk.

Adress
Regeringsgatan 21
Uppdrag
Nybyggnad, bostäder
Status
Färdigställt
Byggnadsår
2017-2019

Bruttoarea
4 330 m²
Lokalarea
ca 1 200 m²
Team
Per Ahrbom, Pär Ahlbom, Malin Holmgren, Gabriela Von Schenck, Johan Törner, Jonas Prenner, Sara Eldrot, Mia Masgård, Björn Tegnell
Kontaktperson
Per Ahrbom


Beställare
AMF Fastigheter
Projektledning
Hedström & Taube
Fotograf
Johan Eldrot