Uppsala Auktionskammare, Nybrogatan

I Albin Starks bostadshus från 1938 har Uppsala Auktionskammare utökat sin verksamhetsyta och fått en ny välkomnande entré, mer utställningsyta och tillgång till dagsljus.

Välkomnande utställningslokal

Det numera 120 m² stora entrérummet utgjordes tidigare av en mindre entrésituation för auktionskammaren samt två mindre lokaler för caféverksamhet och butik. Dessa har nu slagits samman till ett större entré- och utställningsrum för auktionskammarens verksamhet. Utökningen av ytan har även inneburit förändringar i fasaden i form av en förlängning av glaspartiet och en bakbelyst fasadskylt. Uppdraget har omfattat ny planlösning för det utökade entrérummet innehållande utställningsyta, reception, mötesrum, fast inredning och kaffestation.

Byggnaden är ritad av Albin Stark och stod färdig 1938. Stor hänsyn har tagits originalkaraktären vad gäller materialval och fasad- och skyltutformningen. Resultatet har blivit en välkomnande och levande entrémiljö som exponerar auktionskammarens verksamhet ut mot Nybrogatans folkliv.

Uppdrag
Ombyggnad, fasadrenovering, fasadskylt
Adress
Nybrogatan 20, Stockholm
Status
Färdigställt
Ursprungsarkitekt
Albin Stark

Kulturklassning
Gul
Byggnadsår
1938
Ombyggnadsår
2021-2022
Bruttoarea
120m²

Team
Isabelle Hannervall, Pär Ahlbom,
Annie Waller, Emilia Almqvist Jansson

Kontaktperson
Isabelle Hannervall

Beställare
Uppsala Auktionskammare

Fotograf
Johan Eldrot