Villa Lugnet

Ett stenkast från Uppsala slott ligger den timrade trädgårdsmästarbostaden från 1700-talet, som efter en varsam renovering nu blivit hem för gästforskare från hela världen.

Trädgårdsmästarbostad i karolinsk stil

Villa Lugnet ligger ett stenkast från Uppsala slott och uppfördes av Kronan 1734 som bostad åt trädgårdsmästaren som ansvarade för slottets lustträdgård, köksträdgård och humlegård. Byggnaden, som är utförd i karolinsk stil, har en timmerstomme och består av ett och ett halvt våningsplan med två vindsvåningar med valmat tak. Vindsvåningarna användes ursprungligen för torkning av den humle som skördats i slottshumlegården intill Fyrisån.

Villa Lugnet har under åren genomgått en rad renoveringar och restaureringar. Dagens övergripande uttryck härstammar till stora delar från en restaurering som genomfördes under 1940-talet. Bottenvåningens planlösning är i hög utsträckning original, medan den övre våningens originalplan endast utgjordes av ett rum och ett mindre kök. Ett fåtal ursprungliga detaljer finns idag bevarade, däribland en kakelugn i en av bottenvångens kammare. Byggnaden förklarades 1935 som statligt byggnadsminne och när Akademiska Hus övertog byggnaden 1995 blev den ett enskilt byggnadsminne.

Funktionell kontorsmiljö med inspiration från 1700-talet

Uppdraget har inneburit renovering av stora delar av Villa Lugnets fasta inredning. Målet har varit att förstärka upplevelsen av byggnadens originalkaraktär och samtidigt skapa en attraktiv och funktionell arbetsmiljö för de gästforskare vid Uppsala universitet som arbetar här. På bottenvåningen har samtliga rum målats om i nya kulörer med inspiration från tidigt 1700-tal. Övervåningen, som traditionellt sett behandlades enklare, har klätts med en stänkmålad tapet. Golven i salsrummen på bottenvåningen är utbytta mot tidstypiska massiva, breda plankgolv i furu. Projektet har även innefattat flytt av radiatorrör, totalrenovering av WC:s och pentry samt ny belysning i alla rum.

Specialritade snickerier

För att dölja både radiatorrör och eldragningar specialritades en sockelpanel i samarbete med antikvarie Anders Franzén med utgångspunkt från snickerier i karolinsk stil. Foder till fönster och dörrar har tillverkats efter uppmätningar av foder från tiden för byggnadens uppförande. På bottenvåningen, där takhöjden är högre, har foderlister en mer detaljerad profilering medan övervåningens lister har en enklare profilering, som brukligt för tiden. Bottenvåningens snickerier är målade i en ljusgrå ton som samspelar med väggkulörerna medan övervåningens snickerier har en mörkare grå ton för att kontrastera mot den stänkmålade tapeten.

Belysning

Belysningskonceptet bygger på en diskret och flexibel struktur där olika typer av ljus kan adderas, reduceras och flyttas vid behov. På så sätt kan ett bra arbetsljus bibehållas vid ommöbleringar. Rummen är relativt stora i förhållande till dess fönsterytor, vilket skapar starka kontraster som i längden kan vara påfrestande att vistas i. Därför har ljus som möter upp dagsljuset adderats på fönsterväggar, vilket dämpar kontrasten. Belysningsskenorna är vita och har ett nätt och avskalat uttryck. Skenorna monteras utanpåliggande dikt an taket i ett rektangulärt system. I dessa kan olika typer av armaturer monteras och flyttas efter behov.

Adress
von Kraemers Allé 8, Uppsala
Uppdrag
Restaurering och renovering
Status
Färdigställt
Byggnadsår
1734

Ombyggnadsår
2021-2022
Lokalarea
246 m²
Team
Paul Kvanta, Maria Angantyr,
Emma Kruuse

Kontaktperson
Maria Angantyr
Beställare
Akademiska Hus
Fotograf
Johan Eldrot