Uppdrag
Hyresgästanpassning och inredning
Adress

Berzelius väg 8
Ursprungsarkitekt

Ture Ryberg
Byggnadsår

1944-45

Ombyggnadsår
2023
Kulturklassning
Del av sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö (Solna Stads översiksplan )
Ansvarig

Pär Ahlbom
Beställare

Akademiska Hus
Till projektet