Uppdrag
Ombyggnad, inredning
Adress
Sergels torg
Ursprungsarkitekt
Peter Celsing

Ombyggnadsår
2010
Ansvarig
Per Ahrbom
Beställare
Stockholms Fastighetskontor
Till projektet