Uppdrag
Ombyggnad och inredning

Adress
Södra Riddarholmshamnen 19, Stockholm

Kulturklassning

Byggnadsminne

Ombyggnadsår
2016

Ansvarig
Johan Ahnborg

Beställare
Statens fastighetsverk

Till projektet